Oprichting

Het begon allemaal op een regenachtige dag in het voorjaar van 2010. Suzanne Rietveld, oprichtster en ere-voorzitter van DoorDeWijks vertelt:

“Ik had mijn hulp aangeboden aan de buurvrouw, die net van haar 3e kindje was bevallen. Zij is nooit op mijn aanbod ingegaan, maar ik bedacht toen dat ik mij (en anderen met mij) best nuttig kon maken in de wijk. Natuurlijk kon ik me gaan inzetten als vrijwilliger, maar een extra inkomen zou alles toch wat makkelijker maken. Ik heb de nodige talenten, ben sociaal, heb organisatie-talent, weet alles over tuinieren, kan naaien etc etc. Die talenten kon ik toch wel aan anderen gaan verkopen? En: eigenlijk moet iedereen die mogelijkheid kunnen krijgen! Op dat moment heb ik het idee voor DoorDeWijks (inclusief de naam) ingediend bij Rotterdam Idee.”

Pas na de zomer van 2010 werd er contact opgenomen of ze haar verder konden helpen. Ja, ze wilde nog graag kijken hoe ze ermee verder kon en werd verwezen naar het SBAW (Bureau voor non-profit projectontwikkeling), van waaruit vervolgens het oprichten van de stichting het eerste jaar is begeleid. De opstartkosten werden betaald uit een van de potjes van Opzoomer Mee en het geld is doelgericht besteed aan het ontwikkelen van het logo, de folder, de website, marktonderzoek en het ontwikkelen en printen van het bedrijfsplan etc.

DoorDeWijks is een burgerinitiatief, en als burger/ondernemer heeft Suzanne Rietveld in die periode de belastingdienst, de accountant, de notaris, de jurist., de thuiszorg en diverse vrijwilligersorganisaties etc. bezocht. Bij alle bezoeken kwamen er positieve reacties en dat gaf goede moed om daadwerkelijk te starten.

Suzanne verzamelde tijdens de opstartperiode van DoorDeWijks een groep van zo’n 80 contacten die haar steunden bij de oprichting van de stichting, waarvoor natuurlijk ook een bestuur nodig was. Begin 2011 kwam zij in contact met Mieke Boer, actief in de inburgering, en Freek Heerema, beleidsadviseur bij Pameijer, die zich enthousiast toonden over het project en zich graag wilden inzetten. Een drietallig bestuur is voldoende om een stichting op te richten en dat vond in die samenstelling dan ook plaats op 30 juni 2011.

Sindsdien is het via werving en inzet van vrijwilligers gelukt de stichting steeds meer handen en voeten te geven, zodat begin 2012 de eerste doordewijkers en klanten met elkaar verbonden konden worden. In juni van dat jaar verscheen ook de allereerste editie van Het Doordewijkertje, de eigen wijkkrant waarmee DoorDeWijks sindsdien bij vele wijkbewoners in de aandacht is gekomen.