De stichting

Stichting DoorDeWijks is inmiddels opgeheven. Onderstaande tekst is de beschrijving van het idee DoorDeWijks zoals dat gedurende 12 jaar is nagestreefd.

DoorDeWijks staat voor betaalbare hulp binnen de wijk. Dit levert werkgelegenheid op en biedt hulp aan degene die wat ondersteuning of gezelschap kan gebruiken, ook zonder indicatie.

Wijkbewoners, die tijd beschikbaar hebben, kunnen zich als doordewijker inschrijven bij onze stichting om vervolgens betaalde hulp binnen de eigen wijk te gaan verrichten. Dit tegen betaling van €10 per uur (2014, in 2024: € 16 per uur). Daarmee zitten we tussen de 0 euro van vrijwilligers en de 40+ euro van professionals in.

Behalve dat DoorDeWijks werkgelegenheid creëert en de sociale cohesie binnen de wijk bevordert, is het ook een voordeel dat de doordewijkers hun eigen baas zijn. Bij al het werk is de sociale instelling zeer belangrijk, dus behalve dat er samen thuis werk wordt verricht, is er ook tijd voor een kopje koffie, een praatje en een hoop lol. Iedere doordewijker kan aangeven wat voor werk hem/haar aanstaat, dit kan licht huishoudelijk werk zijn, maar administratie, tuin bijhouden, boodschappen doen, naar het theater gaan etcera kan ook. Betaling gaat rechtstreeks van de klant naar de doordewijker.

De organisatie ontvangt alleen jaarlijks inschrijfgeld van de doordewijkers, waarmee de naamsbekendheid gebruikt kan worden en van waaruit de begeleiding zal worden betaald. DoorDeWijks zorgt voor de contacten bij thuiszorg, kraamzorg, gezondheidscentra, apothekers etc om zoveel mogelijk verwijzingen te krijgen.

Tussen €0 en €35 (en meer).

DoorDeWijks biedt een tussenoplossing in het verlenen van gezinsondersteuning. Voor burenhulp wordt in de regel op vrijwilligerswerk gerekend of op professionele organisaties. Op het gebied van kosten en betaling liggen deze twee opties zeer ver uiteen. Vrijwilligers werken voor Є 0,-  per uur, vergeleken met professionele organisaties, die Є 35,- per uur en meer rekenen.

Nieuwe werkgelegenheid

DoorDeWijks biedt nieuwe werkgelegenheid in een tijd dat het steeds moeilijker wordt om een baan te behouden of te vinden en er steeds meer bezuinigd wordt op de zorg. DoorDeWijks slaat twee vliegen in een klap: een betaalde baan voor iedereen die zich wil inzetten èn een verlichting van de sociale vraag.

Binnen de wijk

DoorDeWijks zal altijd promoten dat de doordewijkers in de eigen wijk blijven werken. Dit zorgt voor betere cohesie in de buurt, scheelt reistijd en autokosten. Er zullen meer bewoners gedurende de dag in de wijk blijven; Dit levert ook een voordeel voor de lokale winkels.

Sociaal

Het bieden van sociale service is nieuw op de arbeidsmarkt en wordt eigenlijk alleen door vrijwilligers uitgevoerd. In de nieuwe tijden hoeft niet altijd alles meer gratis te zijn. Als er een goede service verleend wordt en er is genoeg behoefte voor, mag daar gerust een betaalbaar bedrag voor gevraagd worden en het schept geen verplichtingen.

Doelgroepen

Doelgroepen waar wij ons op richten om actief te worden als doordewijker zijn:

– Ouders van schoolgaande kinderen
– Actieve ouderen
– Studenten
– Ex-thuiszorg
– Ex-vrijwilligers